נרשמים, מדברים ומשפיעים

פרוייקט סיוע משפטי חינם לחושפי שחיתויות

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק שעברה בכנסת ה-19

נגע השחיתות הינו נגע חמור ביותר, אשר פשה בחלקים נרחבים של המשק הישראלי. הטיפול בנגע זה הינו בעל חשיבות מהמדרגה הראשונה. מנתונים אשר התפרסמו במדד השחיתות העולמי לשנת 2009 ניתן ללמוד, כי ישראלים רבים אינם סומכים על טוהר המידות הנהוג במגזר הציבורי.

"82% מהציבור הישראלי סובר, כי המגזר הציבורי הינו המגזר המושחת בישראל, ו- 86% חושבים שמאמצי המדינה להילחם בשחיתות אינם יעילים..

"האמצעי הטוב ביותר לחשיפת השחיתויות הינם אותם עובדים ישרים, המשמשים כ'מתריעים בשער', ואשר מגנים בגופם על המנהל התקין וטוהר המידות. פעמים רבות נאלצים אותם מתריעים בשער לשלם 'על בשרם' מחירים כבדים ביותר. החושפים נאלצים להתמודד עם התנכלויות במקום העבודה, הידרדרות מערכת היחסים עם המעביד, פגיעה בשכר ובמקרים מסוימים אף פיטורים. בכדי להתמודד עם אפליה פסולה זו, נאלצים חופשי השחיתויות לערוך מאבקים משפטיים ארוכים, הכוללים הוצאות כספיות נרחבות.

תיקון החוק שהתקבל הינו תוצר של מהלך משותף של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ושל משרד המשפטים. במסגרת התיקון מוצע לקבוע כי יוענק סיוע משפטי ללא מבחן זכאות כלכלית בהליכים שנוקט עובד, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, שעניינם פגיעה או גרימה לפגיעה בתנאי עבודתו בשל כך שחשף מעשה שחיתות או התנהלות בלתי תקינה במקום העבודה. מוצע כי הסיוע המשפטי יינתן בקשר עם הליכים שנוקט העובד כנגד המעביד בנסיבות האמורות.

תכליתו של התיקון לתרום לשמירת טוהר המידות וההתנהלות התקינה במקומות עבודה, ציבוריים ופרטיים כאחד, לעודד עובדים לחשוף התנהלות בלתי תקינה במקומות עבודה, ככל שהם נתקלים בהתנהלות שכזו, וזאת באמצעות מתן סיוע משפטי לעובדים אשר המעסיק פגע בתנאי עבודתם ונזקקים לסיוע משפטי בהליכים משפטיים על מנת להתמודד עם הפגיעה כאמור.

נציין כי המחוקק הישראלי מצא לנכון להגן על אותם עובדים באמצעות מתן סמכויות רחבות לבית הדין לעבודה במסגרת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997, ולמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור (להלן – הנציב) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 [נוסח משולב]. במסגרת החקיקה האמורה הוסמכו בתי הדין לעבודה לפסוק פיצויים ולהוציא צווים למניעת ניתוק יחסי העבודה או למניעת פגיעות אחרות בזכויות העובדים שחשפו התנהלות בלתי תקינה, והנציב הוסמך ליתן כל צו שיראה לנכון וצודק כדי להגן על זכויות העובד.

על אף היקף ההגנה המשפטית הניתנת לעובדים במסגרת החקיקה הקיימת כמפורט לעיל, חושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם (להלן- "חושפי שחיתויות" וגם "חושפי התנהלות בלתי תקינה") נקלעים במקרים רבים לסכסוך עבודה עם המעסיק, עקב החשיפה ו/או הגשת התלונה נגדם. חשש מתוצאה זו, עלול להרתיע עובד מליזום חשיפה של התנהלות בלתי תקינה. לא זו אף זו, אלא שהקושי המתואר לעיל מתעצם נוכח פערי הכוחות הטבועים בבסיס יחסי עובד ומעביד. לא אחת מדובר בתלונות נגד גורמים בעלי כח השפעה רב במקום העבודה בפרט ובמשק בכלל, כך שלעיתים קידום האינטרס הציבורי שבהגשת התלונה ו/או חשיפת ההתנהלות הבלתי תקינה מצריך מצד העובד נטילת סיכון של ממש במישור המקצועי-אישי.

כמו כן, בעוד רבים מחושפי השחיתות ניצבים אל מול מעביד הזוכה לייצוג משפטי, פעמים רבות ידו של המתלונן אינה משגת לממן שירותי עריכת דין כלל או כאלה הדרושים להתמודדות מול הייצוג המשפטי שרוכש לעצמו המעביד. בנסיבות אלו, לא אחת עומד העובד אשר חשף התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתו אל מול מספר עורכי דין כאשר הוא עצמו אינו נהנה מייצוג משפטי כלשהו.

היעדר הייצוג כאמור עלול לפגום בתמריץ של העובדים לנקוט יוזמה להגשת תלונה ו/או חשיפת שחיתות בה הם נתקלים במקום עבודתם. היות שהגשת תלונות או חשיפת שחיתות מקדמות בראש ובראשונה תועלת ציבורית לכלל, מוצע לסייע לקידום אינטרס זה, וזאת באמצעות צמצום המחיר הכבד שאותו עלול חושף השחיתות לשלם, לרבות בדרך של נטילת סיכון ממשי לפגיעה במקום עבודתו.

מתן סיוע משפטי לחושפי שחיתויות עשוי לצמצם את הרתיעה של העובד מפני חשיפת שחיתות ולעודד אותו לחשוף התנהלות בלתי תקינה אליה הוא נחשף במקום עבודתו, תוך שניתן מענה לחוסר השוויון האינהרנטי המתואר לעיל בעניין הייצוג המשפטי, בין העובד חושף השחיתות לבין המעביד.

לסיכום, כחלק מהמדיניות של מדינת ישראל אשר חרתה על דגלה כערך עליון את המאבק בשוחד ובשחיתות הן במישור הפנימי והן במישור הבינלאומי, מוצע כעת להעניק סיוע משפטי כאמור ללא מבחן כלכלי לחושפי שחיתויות או למי שחשף התנהלות בלתי תקינה הן במגזר הציבורי והן במקומות תעסוקה במגזר הפרטי.

מתוך ערב מספרי סיפורים

לאבא שלי, הדבר שהיה לו הכי חשוב באמת, שיידע הדור הצעיר את סיפורי הגבורה והמבצעים של אנשי האצ“ל, שלו ושל חבריו, ולכן הוא כתב ספר, ...
קראו עוד
הפיכת יום ירושלים ליום זיכרון ממלכתי עבור בני העדה האתיופי שמתו בדרכם לישראל
קראו עוד
תהליך גישור לפני גירושין
קראו עוד

מעולם לא היה ראש ממשלה שדיבר כל כך הרבה על השואה וביזה את זכרון השואה באופן כל כך עמוק

החרפה שביצע נתניהו בזיכרון השואה על חשבון מדינת ישראל והעם היהודי כולו תיזכר לדיראון עולם. ההצהרה המשותפת שחתם עליה יחד עם ראש ממשלת פולין בשם ...
קראו עוד

זאב זבוטינסקי, מנהיג, דמוקרט, ליברל וגם פמיניסט. וכמו בעוד דברים, שנים לפני כולם

כ״ט בתמוז היום, יום פטירתו של ז׳בוטינסקי. דיברתי עליו הרבה בזמן האחרון ועל משנתו הדמוקרטית מול הסחף הקיצוני-לאומני שנערם בחקיקה חדשה בכנסת דווקא מצד המפלגה ...
קראו עוד

ציפי לבני בוועדת חוק הלאום: אם יש לנו תפקיד היסטורי; זה לשמור על שני ערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

החוק הזה, הוא בושה גדולה מבחינתי, כיהודיה וכישראלית בסדר הזה – שאף אחד לא יתבלבל. ולא בגלל שהחוק מעגן את זכותו של העם היהודי ...
קראו עוד
קמפיין נגד גזענות של משרד המשפטים
קראו עוד

לא אתערב במינוי הרמטכ״ל. כל מעורבות זרה פסולה ופוגעת בצה״ל אבל ההתערבות של אם תרצו מכוערת במיוחד

כששמעתי על מכתב המשפחות השכולות נגד מינוי סגן הרמטכ״ל יאיר גולן לרמטכ״ל, שתקתי כדי לא להפוך את מינוי הרמטכ״ל לעניין פוליטי. שמחתי כשראיתי את תגובת ...
קראו עוד

ציפי לבני: "מנהיגות צריך לגלות גם כשלא נוח מול ה״בייס״

טוב רבותיי, המדינה הכי חזקה באזור. תשעה מיליון תושבים. חגגנו 70 שנות עצמאות. מדינה ששבויה בידי סמוטריץ׳ וחבורת קיצוניים, שפוגעים בכל חלקה טובה ומבקשים להפוך ...
קראו עוד

יו"ר האופוזיציה ציפי לבני במסיבת העיתונאים: היום אנחנו מציגים שני דברים – אופוזיציה ואלטרנטיבה

  במהלך השנים האחרונות חזרתי וקראתי להקמת גוש גדול ורחב שיציג אלטרנטיבה רעיונית ופוליטית לדרך של ממשלות נתניהו ושותפיו הטבעיים. הקמתי את המחנה הציוני בשותפות עם הרצוג ...
קראו עוד
נשים בוועדות המשנה לבחירת דיינים
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני: ביבי ברח כי אין לו תשובה לשאלה אחת שאנחנו מתכוונים להניח על השולחן

אדוני יושב הראש, נכבדי העדה הדרוזית שיושבים כאן ביציע, אני רוצה קודם לברך אתכם על זה שהגעתם היום, ואני רוצה לעשות גם משהו שראש הממשלה ...
קראו עוד
הפצצת הכור הסורי בשנת 2007
קראו עוד

אנחנו יכולים לכתוב את העתיד – נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בעצרת הזיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

בכיכר הזו נשפך דמו של ראש מממשלת ישראל יצחק רבין בעת שביקש למנוע שפיכות דמים. הוא נרצח בגלל השלום, זהו רצח פוליטי. נקודה בכיכר הזו נרצח ראש ...
קראו עוד

ציפי לבני בנאום אי אמון: ראש ממשלה חזק? הצחקתם אותנו. ראש ממשלה שנכנע וייכנע גם לחמאס

  אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, יש לנו מדינה נהדרת. אנשים שאוהבים אותה ואכפת להם ממנה, הם תורמים לה, הם משרתים בה, נלחמים עבורה ולעתים משלמים ...
קראו עוד
הורדה באגרות לפי חוק חופש המידע
קראו עוד

4 שנים למבצע צוק איתן

ישראל נגררה אז למבצע, החמאס קבע את גובה הלהבות ואת עומק המנהרות. אפשר היום שזה יהיה אחרת אבל במקום טקטיקה של חוטי עפיפון או לבקש ...
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בפתח מושב הכנסת

כבוד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין והגב' נחמה ריבלין ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו והגב' שרה נתניהו יושב-ראש הכנסת חה"כ יואל )יולי) אדלשטיין והגב' אירינה ...
קראו עוד
יותר שקיפות – פחות שחיתות !
קראו עוד
סיום מלחמת לבנון השנייה בהחלטה 1701 של מועצת האו"ם
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס פורום קהלת

תודה רבה ושלום לכולם. אני חשבתי שאני מגיעה לדיון על ערכיה של מדינת ישראל ולא לדיון בשאלה מה בג״ץ יכול או לא יכול לעשות. ועל ...
קראו עוד

זהו ביבי, חזרת? ממש לא התגעגענו

בפרק הראשון, זה היית אתה לוחש באוזן של הרב כדורי שהשמאל ממש שכחו מה זה להיות יהודים. ובפרק השני ניצחת בחירות עם הערבים שנוהרים לקלפיות, ...
קראו עוד

אלוף במיל, ח"כ איל בן ראובן – כבר 3 שנים בשביל מיגון הצפון

קראו עוד

להאזנה לנאומה של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי

שלא תחשבו שהייתי כאן רק כי הקשבתי לבנט, הקשבתי גם ליאיר בחוץ, ואני מוצאת את עצמי עם רצון עז להתווכח יותר איתם מאשר עם ה-INSS. ...
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בטקס האזכרה בכנסת במלאת 23 שנים לרצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין

משפחת רבין, נשיא מדינת ישראל מר ראובן רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הסוכנות היהודית בוז‘י הרצוג ורעייתו מיכל, נשיאת בית המשפט העליון אסתר ...
קראו עוד
מכתב הגושים של נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש
קראו עוד
סדנאות לשופטים בנושא תקיפה מינית
קראו עוד

ציפי לבני במליאה: הקואליציה הזאת – רק כוח. לדרוס, לדרוס, לדרוס

לקואליציה במדינת ישראל אין מונופול על היהדות, לגברים אין מונופול על היהדות, ולצערנו הרב- לרבנות במדינת ישראל יש מונופול על היהדות כי זה מה שהיא ...
קראו עוד
פיילוט להנגשת הייעוץ המשפטי לציבור הבלתי מיוצגים
קראו עוד

נאום מלא: ראש האופוזיציה ציפי לבני – בכנס המכון למדיניות נגד טרור בהרצליה מניחה את האלטרנטיבה הביטחונית על השולחן

הבשורה הרעה היא שכבר אין את העניין של זבנג וגמרנו ואלבומי ניצחון של מלחמת ששת הימים, מצד שני הבשורה הטובה היא שכבר אין את צבאות ...
קראו עוד

ביבי תחליט – חוק הלאום הזה או מגילת העצמאות. באיזה צד אתה? התשובה המהדהדת של הרבבות הערב ברורה

ביבי תחליט - חוק הלאום הזה או מגילת העצמאות. באיזה צד אתה? התשובה המהדהדת של הרבבות הערב ברורה. אפשר עדיין להגיע לאחדות סביב מגילת העצמאות במקום ...
קראו עוד
הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות
קראו עוד
הכפפת קק״ל למבקר המדינה
קראו עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות