נרשמים, מדברים ומשפיעים

פרוייקט סיוע משפטי חינם לחושפי שחיתויות

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק שעברה בכנסת ה-19

נגע השחיתות הינו נגע חמור ביותר, אשר פשה בחלקים נרחבים של המשק הישראלי. הטיפול בנגע זה הינו בעל חשיבות מהמדרגה הראשונה. מנתונים אשר התפרסמו במדד השחיתות העולמי לשנת 2009 ניתן ללמוד, כי ישראלים רבים אינם סומכים על טוהר המידות הנהוג במגזר הציבורי.

"82% מהציבור הישראלי סובר, כי המגזר הציבורי הינו המגזר המושחת בישראל, ו- 86% חושבים שמאמצי המדינה להילחם בשחיתות אינם יעילים..

"האמצעי הטוב ביותר לחשיפת השחיתויות הינם אותם עובדים ישרים, המשמשים כ'מתריעים בשער', ואשר מגנים בגופם על המנהל התקין וטוהר המידות. פעמים רבות נאלצים אותם מתריעים בשער לשלם 'על בשרם' מחירים כבדים ביותר. החושפים נאלצים להתמודד עם התנכלויות במקום העבודה, הידרדרות מערכת היחסים עם המעביד, פגיעה בשכר ובמקרים מסוימים אף פיטורים. בכדי להתמודד עם אפליה פסולה זו, נאלצים חופשי השחיתויות לערוך מאבקים משפטיים ארוכים, הכוללים הוצאות כספיות נרחבות.

תיקון החוק שהתקבל הינו תוצר של מהלך משותף של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ושל משרד המשפטים. במסגרת התיקון מוצע לקבוע כי יוענק סיוע משפטי ללא מבחן זכאות כלכלית בהליכים שנוקט עובד, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, שעניינם פגיעה או גרימה לפגיעה בתנאי עבודתו בשל כך שחשף מעשה שחיתות או התנהלות בלתי תקינה במקום העבודה. מוצע כי הסיוע המשפטי יינתן בקשר עם הליכים שנוקט העובד כנגד המעביד בנסיבות האמורות.

תכליתו של התיקון לתרום לשמירת טוהר המידות וההתנהלות התקינה במקומות עבודה, ציבוריים ופרטיים כאחד, לעודד עובדים לחשוף התנהלות בלתי תקינה במקומות עבודה, ככל שהם נתקלים בהתנהלות שכזו, וזאת באמצעות מתן סיוע משפטי לעובדים אשר המעסיק פגע בתנאי עבודתם ונזקקים לסיוע משפטי בהליכים משפטיים על מנת להתמודד עם הפגיעה כאמור.

נציין כי המחוקק הישראלי מצא לנכון להגן על אותם עובדים באמצעות מתן סמכויות רחבות לבית הדין לעבודה במסגרת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997, ולמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור (להלן – הנציב) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 [נוסח משולב]. במסגרת החקיקה האמורה הוסמכו בתי הדין לעבודה לפסוק פיצויים ולהוציא צווים למניעת ניתוק יחסי העבודה או למניעת פגיעות אחרות בזכויות העובדים שחשפו התנהלות בלתי תקינה, והנציב הוסמך ליתן כל צו שיראה לנכון וצודק כדי להגן על זכויות העובד.

על אף היקף ההגנה המשפטית הניתנת לעובדים במסגרת החקיקה הקיימת כמפורט לעיל, חושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם (להלן- "חושפי שחיתויות" וגם "חושפי התנהלות בלתי תקינה") נקלעים במקרים רבים לסכסוך עבודה עם המעסיק, עקב החשיפה ו/או הגשת התלונה נגדם. חשש מתוצאה זו, עלול להרתיע עובד מליזום חשיפה של התנהלות בלתי תקינה. לא זו אף זו, אלא שהקושי המתואר לעיל מתעצם נוכח פערי הכוחות הטבועים בבסיס יחסי עובד ומעביד. לא אחת מדובר בתלונות נגד גורמים בעלי כח השפעה רב במקום העבודה בפרט ובמשק בכלל, כך שלעיתים קידום האינטרס הציבורי שבהגשת התלונה ו/או חשיפת ההתנהלות הבלתי תקינה מצריך מצד העובד נטילת סיכון של ממש במישור המקצועי-אישי.

כמו כן, בעוד רבים מחושפי השחיתות ניצבים אל מול מעביד הזוכה לייצוג משפטי, פעמים רבות ידו של המתלונן אינה משגת לממן שירותי עריכת דין כלל או כאלה הדרושים להתמודדות מול הייצוג המשפטי שרוכש לעצמו המעביד. בנסיבות אלו, לא אחת עומד העובד אשר חשף התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתו אל מול מספר עורכי דין כאשר הוא עצמו אינו נהנה מייצוג משפטי כלשהו.

היעדר הייצוג כאמור עלול לפגום בתמריץ של העובדים לנקוט יוזמה להגשת תלונה ו/או חשיפת שחיתות בה הם נתקלים במקום עבודתם. היות שהגשת תלונות או חשיפת שחיתות מקדמות בראש ובראשונה תועלת ציבורית לכלל, מוצע לסייע לקידום אינטרס זה, וזאת באמצעות צמצום המחיר הכבד שאותו עלול חושף השחיתות לשלם, לרבות בדרך של נטילת סיכון ממשי לפגיעה במקום עבודתו.

מתן סיוע משפטי לחושפי שחיתויות עשוי לצמצם את הרתיעה של העובד מפני חשיפת שחיתות ולעודד אותו לחשוף התנהלות בלתי תקינה אליה הוא נחשף במקום עבודתו, תוך שניתן מענה לחוסר השוויון האינהרנטי המתואר לעיל בעניין הייצוג המשפטי, בין העובד חושף השחיתות לבין המעביד.

לסיכום, כחלק מהמדיניות של מדינת ישראל אשר חרתה על דגלה כערך עליון את המאבק בשוחד ובשחיתות הן במישור הפנימי והן במישור הבינלאומי, מוצע כעת להעניק סיוע משפטי כאמור ללא מבחן כלכלי לחושפי שחיתויות או למי שחשף התנהלות בלתי תקינה הן במגזר הציבורי והן במקומות תעסוקה במגזר הפרטי.

סדנאות לשופטים בנושא תקיפה מינית
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

ערב טוב. פעמיים ניהלתי משא ומתן מדיני לא עם ארגוני טרור ושלוש פעמים הייתי צריכה לקבל החלטה מול ארגוני טרור בעצם, כחברה בממשלת ישראל ובקבינט ...
קראו עוד
מכתב הגושים של נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש
קראו עוד

נאום מלא: ראש האופוזיציה ציפי לבני – בכנס המכון למדיניות נגד טרור בהרצליה מניחה את האלטרנטיבה הביטחונית על השולחן

הבשורה הרעה היא שכבר אין את העניין של זבנג וגמרנו ואלבומי ניצחון של מלחמת ששת הימים, מצד שני הבשורה הטובה היא שכבר אין את צבאות ...
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס פורום קהלת

תודה רבה ושלום לכולם. אני חשבתי שאני מגיעה לדיון על ערכיה של מדינת ישראל ולא לדיון בשאלה מה בג״ץ יכול או לא יכול לעשות. ועל ...
קראו עוד

אנחנו יכולים לכתוב את העתיד – נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בעצרת הזיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

בכיכר הזו נשפך דמו של ראש מממשלת ישראל יצחק רבין בעת שביקש למנוע שפיכות דמים. הוא נרצח בגלל השלום, זהו רצח פוליטי. נקודה בכיכר הזו נרצח ראש ...
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני: ביבי ברח כי אין לו תשובה לשאלה אחת שאנחנו מתכוונים להניח על השולחן

אדוני יושב הראש, נכבדי העדה הדרוזית שיושבים כאן ביציע, אני רוצה קודם לברך אתכם על זה שהגעתם היום, ואני רוצה לעשות גם משהו שראש הממשלה ...
קראו עוד

מתוך ערב מספרי סיפורים

לאבא שלי, הדבר שהיה לו הכי חשוב באמת, שיידע הדור הצעיר את סיפורי הגבורה והמבצעים של אנשי האצ“ל, שלו ושל חבריו, ולכן הוא כתב ספר, ...
קראו עוד
הורדה באגרות לפי חוק חופש המידע
קראו עוד

ציפי לבני ראש האופוזיצה ברשת ב': תמיכה מלאה בביצוע המשימה אך יש להכניס האירוע לפרופורציות

קראו עוד
נשים בוועדות המשנה לבחירת דיינים
קראו עוד
סיום מלחמת לבנון השנייה בהחלטה 1701 של מועצת האו"ם
קראו עוד

לא אתערב במינוי הרמטכ״ל. כל מעורבות זרה פסולה ופוגעת בצה״ל אבל ההתערבות של אם תרצו מכוערת במיוחד

כששמעתי על מכתב המשפחות השכולות נגד מינוי סגן הרמטכ״ל יאיר גולן לרמטכ״ל, שתקתי כדי לא להפוך את מינוי הרמטכ״ל לעניין פוליטי. שמחתי כשראיתי את תגובת ...
קראו עוד

ציפי לבני בנאום אי אמון בממשלה: "יש לנו כאן ממשלה שחבריה מביעים בה אי אמון יום יום, שעה שעה"

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שזה אמור להיות אי האמון הכי קל ופושט. הרי בדרך כלל באה האופוזיציה, מביעה אי אמון בממשלה, והממשלה ...
קראו עוד
פיילוט להנגשת הייעוץ המשפטי לציבור הבלתי מיוצגים
קראו עוד
הכפפת קק״ל למבקר המדינה
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבה המיוחדת לכבוד נשיא הרפובליקה הצ'כית מילוש זמאן

להאזנה: כבוד נשיא צ’כיה מילוש זמאן, ברוך הבא לירושלים בירת ישראל. אני מייצגת על הדוכן את האופוזיציה בישראל. היחסים בין צ’כיה לישראל חשובים לכל חלקי הבית ...
קראו עוד
קמפיין נגד גזענות של משרד המשפטים
קראו עוד

להאזנה לנאומה של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי

שלא תחשבו שהייתי כאן רק כי הקשבתי לבנט, הקשבתי גם ליאיר בחוץ, ואני מוצאת את עצמי עם רצון עז להתווכח יותר איתם מאשר עם ה-INSS. ...
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה בקונגרס נשים עושות שלום-הסרת חסמים לשלום במזרח התיכון

להאזנה: אחר הצהריים טובים לכולן ולכולם.   כן, באתי עם הצעיף כי אני רואה אתכן.   אני רוצה לומר לכן עד כמה אתן גם מחזקות אותנו, וכשאני עומדת ומדברת במליאה ...
קראו עוד
הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות
קראו עוד

דבריה המלאים של ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבת סיעת המחנה הציוני

מזה 70 שנה ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים, שראש ממשלה, כל ראש ממשלה ושר ביטחון, חייבים להתמודד מולם. שימוש פוליטי בביטחון הוא כרטיס אדום שחייב להוריד ...
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בפתח מושב הכנסת

כבוד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין והגב' נחמה ריבלין ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו והגב' שרה נתניהו יושב-ראש הכנסת חה"כ יואל )יולי) אדלשטיין והגב' אירינה ...
קראו עוד
יותר שקיפות – פחות שחיתות !
קראו עוד
תהליך גישור לפני גירושין
קראו עוד

להאזנה: נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

קראו עוד
הפצצת הכור הסורי בשנת 2007
קראו עוד

הפודקאסט של ציפי לבני

קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות – מראיינת: דפנה ליאל

להאזנה: לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות. החודש האחרון הבהיר שהוא חושש מבחירות. אם נתארגן נכון, נוכל גם לנצח. ...
קראו עוד
הפיכת יום ירושלים ליום זיכרון ממלכתי עבור בני העדה האתיופי שמתו בדרכם לישראל
קראו עוד

ראיונות רדיו ונאומים של ראש האופוזיציה ציפי לבני

 
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בטקס האזכרה בכנסת במלאת 23 שנים לרצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין

משפחת רבין, נשיא מדינת ישראל מר ראובן רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הסוכנות היהודית בוז‘י הרצוג ורעייתו מיכל, נשיאת בית המשפט העליון אסתר ...
קראו עוד

ציפי לבני יו"ר האופוזיציה: הדיון על באיזה יום ניתנו ההמלצות הוא ספין. נתניהו הורס את משטרת ישראל

קראו עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות