25/05/2024 , י"ז אייר התשפ"ד
ENG

נרשמים, מדברים ומשפיעים

פרוייקט סיוע משפטי חינם לחושפי שחיתויות

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק שעברה בכנסת ה-19

נגע השחיתות הינו נגע חמור ביותר, אשר פשה בחלקים נרחבים של המשק הישראלי. הטיפול בנגע זה הינו בעל חשיבות מהמדרגה הראשונה. מנתונים אשר התפרסמו במדד השחיתות העולמי לשנת 2009 ניתן ללמוד, כי ישראלים רבים אינם סומכים על טוהר המידות הנהוג במגזר הציבורי.

"82% מהציבור הישראלי סובר, כי המגזר הציבורי הינו המגזר המושחת בישראל, ו- 86% חושבים שמאמצי המדינה להילחם בשחיתות אינם יעילים..

"האמצעי הטוב ביותר לחשיפת השחיתויות הינם אותם עובדים ישרים, המשמשים כ'מתריעים בשער', ואשר מגנים בגופם על המנהל התקין וטוהר המידות. פעמים רבות נאלצים אותם מתריעים בשער לשלם 'על בשרם' מחירים כבדים ביותר. החושפים נאלצים להתמודד עם התנכלויות במקום העבודה, הידרדרות מערכת היחסים עם המעביד, פגיעה בשכר ובמקרים מסוימים אף פיטורים. בכדי להתמודד עם אפליה פסולה זו, נאלצים חופשי השחיתויות לערוך מאבקים משפטיים ארוכים, הכוללים הוצאות כספיות נרחבות.

תיקון החוק שהתקבל הינו תוצר של מהלך משותף של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ושל משרד המשפטים. במסגרת התיקון מוצע לקבוע כי יוענק סיוע משפטי ללא מבחן זכאות כלכלית בהליכים שנוקט עובד, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, שעניינם פגיעה או גרימה לפגיעה בתנאי עבודתו בשל כך שחשף מעשה שחיתות או התנהלות בלתי תקינה במקום העבודה. מוצע כי הסיוע המשפטי יינתן בקשר עם הליכים שנוקט העובד כנגד המעביד בנסיבות האמורות.

תכליתו של התיקון לתרום לשמירת טוהר המידות וההתנהלות התקינה במקומות עבודה, ציבוריים ופרטיים כאחד, לעודד עובדים לחשוף התנהלות בלתי תקינה במקומות עבודה, ככל שהם נתקלים בהתנהלות שכזו, וזאת באמצעות מתן סיוע משפטי לעובדים אשר המעסיק פגע בתנאי עבודתם ונזקקים לסיוע משפטי בהליכים משפטיים על מנת להתמודד עם הפגיעה כאמור.

נציין כי המחוקק הישראלי מצא לנכון להגן על אותם עובדים באמצעות מתן סמכויות רחבות לבית הדין לעבודה במסגרת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997, ולמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור (להלן – הנציב) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 [נוסח משולב]. במסגרת החקיקה האמורה הוסמכו בתי הדין לעבודה לפסוק פיצויים ולהוציא צווים למניעת ניתוק יחסי העבודה או למניעת פגיעות אחרות בזכויות העובדים שחשפו התנהלות בלתי תקינה, והנציב הוסמך ליתן כל צו שיראה לנכון וצודק כדי להגן על זכויות העובד.

על אף היקף ההגנה המשפטית הניתנת לעובדים במסגרת החקיקה הקיימת כמפורט לעיל, חושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם (להלן- "חושפי שחיתויות" וגם "חושפי התנהלות בלתי תקינה") נקלעים במקרים רבים לסכסוך עבודה עם המעסיק, עקב החשיפה ו/או הגשת התלונה נגדם. חשש מתוצאה זו, עלול להרתיע עובד מליזום חשיפה של התנהלות בלתי תקינה. לא זו אף זו, אלא שהקושי המתואר לעיל מתעצם נוכח פערי הכוחות הטבועים בבסיס יחסי עובד ומעביד. לא אחת מדובר בתלונות נגד גורמים בעלי כח השפעה רב במקום העבודה בפרט ובמשק בכלל, כך שלעיתים קידום האינטרס הציבורי שבהגשת התלונה ו/או חשיפת ההתנהלות הבלתי תקינה מצריך מצד העובד נטילת סיכון של ממש במישור המקצועי-אישי.

כמו כן, בעוד רבים מחושפי השחיתות ניצבים אל מול מעביד הזוכה לייצוג משפטי, פעמים רבות ידו של המתלונן אינה משגת לממן שירותי עריכת דין כלל או כאלה הדרושים להתמודדות מול הייצוג המשפטי שרוכש לעצמו המעביד. בנסיבות אלו, לא אחת עומד העובד אשר חשף התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתו אל מול מספר עורכי דין כאשר הוא עצמו אינו נהנה מייצוג משפטי כלשהו.

היעדר הייצוג כאמור עלול לפגום בתמריץ של העובדים לנקוט יוזמה להגשת תלונה ו/או חשיפת שחיתות בה הם נתקלים במקום עבודתם. היות שהגשת תלונות או חשיפת שחיתות מקדמות בראש ובראשונה תועלת ציבורית לכלל, מוצע לסייע לקידום אינטרס זה, וזאת באמצעות צמצום המחיר הכבד שאותו עלול חושף השחיתות לשלם, לרבות בדרך של נטילת סיכון ממשי לפגיעה במקום עבודתו.

מתן סיוע משפטי לחושפי שחיתויות עשוי לצמצם את הרתיעה של העובד מפני חשיפת שחיתות ולעודד אותו לחשוף התנהלות בלתי תקינה אליה הוא נחשף במקום עבודתו, תוך שניתן מענה לחוסר השוויון האינהרנטי המתואר לעיל בעניין הייצוג המשפטי, בין העובד חושף השחיתות לבין המעביד.

לסיכום, כחלק מהמדיניות של מדינת ישראל אשר חרתה על דגלה כערך עליון את המאבק בשוחד ובשחיתות הן במישור הפנימי והן במישור הבינלאומי, מוצע כעת להעניק סיוע משפטי כאמור ללא מבחן כלכלי לחושפי שחיתויות או למי שחשף התנהלות בלתי תקינה הן במגזר הציבורי והן במקומות תעסוקה במגזר הפרטי.

ציפי לבני ראש האופוזיצה ברשת ב': תמיכה מלאה בביצוע המשימה אך יש להכניס האירוע לפרופורציות

קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

ערב טוב. פעמיים ניהלתי משא ומתן מדיני לא עם ארגוני טרור ושלוש פעמים הייתי צריכה לקבל החלטה מול ארגוני טרור בעצם, כחברה בממשלת ישראל ובקבינט ...
קראו עוד

יו"ר מפלגת התנועה ציפי לבני בשבתרבות בנתניה – מראיין: אבי בטלהיים

לצפייה בשבתרבות
קראו עוד

ראיונות רדיו ונאומים של ראש האופוזיציה ציפי לבני

 
קראו עוד
תהליך גישור לפני גירושין
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בדיון ועדת חוץ וביטחון ביישוב עפרה יחד עם ראשי רשויות באיו״ש: "אני מאוד מציעה לא לבלבל ביטחון ואידיאולוגיה"

אני כמובן באתי לשמוע אבל גם רוצה להשמיע דברים.   קודם כל חשוב שכולנו נדע שאנחנו כאן ביחד כי הכאב הזה כשקורה משהו לאזרח ישראלי או לחייל ...
קראו עוד
סיום מלחמת לבנון השנייה בהחלטה 1701 של מועצת האו"ם
קראו עוד
יותר שקיפות – פחות שחיתות !
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות – מראיינת: דפנה ליאל

להאזנה: לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות. החודש האחרון הבהיר שהוא חושש מבחירות. אם נתארגן נכון, נוכל גם לנצח. ...
קראו עוד

ציפי לבני יו"ר האופוזיציה: הדיון על באיזה יום ניתנו ההמלצות הוא ספין. נתניהו הורס את משטרת ישראל

קראו עוד

"יש תקווה, תנצלו אותה" – נאום סיום מושב הכנסת ה- 20 של יו"ר האופוזיציה ציפי לבני

זאת שעת חירום למדינת ישראל - לא פחות. אני לא יודעת מה יהיה בבחירות - אני יודעת מה צריך לקרות בבחירות. ומה שישראל זקוקה לו ...
קראו עוד

הרצאתה המלאה של ראש האופוזיציה ציפי לבני במכון הישראלי לדמוקרטיה על "מלאכת הרכבת הקואליציה"

להאזנה: האמת היא שהוזמנתי להרצות ככה במהלך החודשים האחרונים, קבענו יום בלוח השנה ומסתבר שהדיון הזה לא הולך רק דיון תיאורטי. הוא דין שהפך להיות מאוד ...
קראו עוד

דברי יו"ר האופוזיציה ציפי לבני בישיבת סיעת המחנה הציוני 10.12.18

 להאזנה: חוזרת מביקור פצועי הפיגוע הנוראי אמש בעפרה. חיבקתי את המשפחות גם בשמכם. כואב הלב לשמוע על שירה, אם צעירה שהיא והתינוק שהוציאו מביטנה נאבקים עכשיו ...
קראו עוד
פיילוט להנגשת הייעוץ המשפטי לציבור הבלתי מיוצגים
קראו עוד
הפצצת הכור הסורי בשנת 2007
קראו עוד

להאזנה: נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

קראו עוד

ציפי לבני יו"ר מפלגת התנועה: בשביל מערכת משפט עצמאית, חזקה ונקייה צריך להחליף את הממשלה

קראו עוד
הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזציה במכללה לביטחון לאומי

אם אתם רוצים את כל הסיפור כולו אז הורי נפגשו כשני לוחמי אצ"ל תוך כדי שוד רכבת כסף בריטית בלילה. רומנטיקה מסוג אחר. שלושה זוגות ...
קראו עוד
הכפפת קק״ל למבקר המדינה
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבת סיעת המחנה הציוני: ממשלה שעברה מ"תנו לנו למשול" ל"תנו לנו להפגין נגד עצמנו"

מה שיש לנו כמובן זאת ממשלה שעברה מ-תנו לנו למשול ל-תנו לנו להפגין נגד עצמנו בשעה שעם ישראל נמצא בפני אתגרים ביטחוניים אדירים. גם מול ...
קראו עוד
סדנאות לשופטים בנושא תקיפה מינית
קראו עוד

הפודקאסט של ציפי לבני

קראו עוד
נשים בוועדות המשנה לבחירת דיינים
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבה המיוחדת לכבוד נשיא הרפובליקה הצ'כית מילוש זמאן

להאזנה: כבוד נשיא צ’כיה מילוש זמאן, ברוך הבא לירושלים בירת ישראל. אני מייצגת על הדוכן את האופוזיציה בישראל. היחסים בין צ’כיה לישראל חשובים לכל חלקי הבית ...
קראו עוד

"היו שלום – עשו שלום" נאום הפרישה מהחיים הפוליטיים המלא של יו"ר מפלגת התנועה ציפי לבני

לפני עשרים שנה נבחרתי לכנסת ישראל במדינת ישראל, מדינת העם היהודי. דמוקרטיה שיש בה שוויון לכל. כל חיי הציבוריים ליוו אותי אותם ערכים ציוניים שינקתי בבית ...
קראו עוד
הורדה באגרות לפי חוק חופש המידע
קראו עוד
מכתב נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש נגד זכות השיבה
קראו עוד
הפיכת יום ירושלים ליום זיכרון ממלכתי עבור בני העדה האתיופי שמתו בדרכם לישראל
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בוועידת ההזדמנויות של כלכליסט: "אפשר לעשות מהפך!"

להאזנה לנאום: אני יודעת שהועידה נקראת ועידת התחזיות, אבל כשאנחנו מאה יום לפני הבחירות, אני רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת לא לדבר על תחזית אלא איך אפשר ...
קראו עוד

"ביום שחמאס תחדל להתקיים נוכל להתחיל הכל מחדש"

ראיון מיוחד ל-EL TIEM PO עם מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני ציפי לבני מתוארת כאישה החזקה ביותר בתולדות ישראל, אחרי גולדה מאיר. ...
קראו עוד
קמפיין נגד גזענות של משרד המשפטים
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני במליאה: פעם נתניהו היה הבטחה להיות מר ביטחון אבל זהו, ההבטחה התפוגגה, והתבררה המציאות

ראש הממשלה ושר הביטחון ושר החוץ ושר הבריאות והשר לקליטת העלייה. אני לא יודעת אם שכחתי משהו. כל כך הרבה תארים עבור כל כך מעט ...
קראו עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות